Dönem Başkanı

02.04.1970 yılında Kahmramanmaraş/Elbistan'da doğan Prof. Dr. Mehmet KUL, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 1995 yılında lisans, 1997 yılında yüksek lisans ve 2003 yılında doktora derecesini almıştır. 1995-1996 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü'nde çalışmıştır. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Cumhuriyet Üniversitesi tarafından lisansüstü eğitimi için öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. 1996-2003 yılları arasında ODTÜ'de bulunduğu sürede Ferrous Extractive Metallurgy, Nonferrous Extractive Metallurgy, Advanced Thermodynamics, Extractive Metallurgy Laboratory gibi derslerin asistanlığını yapmıştır. ODTÜ'de çalıştığı sürede germanyum ve nadir toprak elementlerinin üretimi gibi savunma sanayi açısından önemli olan stratejik malzemelerin üretimi projelerinde yer almıştır. Yardımcı Doçent olarak 2004-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde çalışmıştır. Nisan 2011'de Doçent unvanını almıştır. 2016 yılında aynı bölümde Profesör olarak görev yapmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Mehmet KUL, 6 adet TÜBİTAK tarafından desteklenen sanayi odaklı projede yer almıştır. ODTÜ ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin de araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu tarafından desteklenen bilimsel 2 adet 1001 projesi yürütmektedir. Bu projeler ile 2'si doktora, 4'ü yüksek lisans bursiyeri ve 6'sı akademisyenden oluşan 12 kişilik bir bilimsel araştırma grubu oluşturmuş ve bilimsel-teknik çalışmalarına devam etmektedir. Toplamda 9'u TÜBİTAK, 2'si DPT, 1'i Sanayi Bakanlığı (SANTEZ) ve 4'ü CÜBAP tarafından desteklenen 16 bilimsel-teknik projede Yürütücü veya Araştırmacı olarak görev almıştır.


Prof. Dr. Mehmet KUL, son 2 yılda TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında, aralarında ülkemizin en büyüklerinin de olduğu 61 adet özel şirketin Araştırma-Geliştirme merkezini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde firmaların Ar-Ge merkezlerini ve projelerini incelemiş, karşılaşılan problemlerin çözümüne önerilerde bulunmuştur. 26 Aralık 2018 tarihinden bu yana Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir.