Misyon

Anadolu Üniversiteler Birliği olarak misyonumuz;

Geleceğin eğitim modelleri ve materyalleri üzerine yeni yaklaşımlar geliştirmek,
Üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin özgün model ve mekanizmalar oluşturmak,
Yüksek katma değerli ürün ve ürün gruplarının geliştirilebilmesine katkı sunmak
Proje bazlı uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve  birliğe üye üniversiteleri nitelikli uluslararası öğrenciler ile akademisyenler için çekim merkezi haline getirmek,
Bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine, ülkenin kalkınma hamlesine katkıda bulunmaktır.