Tarihçe

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin h fıkrası ile aynı Kanun’un 7’nci maddesinin n fıkrasına dayanılarak; araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinde üst düzey iş birliği yapmak, üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin özgün model ve mekanizmalar oluşturmak, Birliğe üye üniversitelerde kalite standart ve süreçlerinin kurumsal yapıya yansımasını ve sürdürülebilirliğini temin etmek gibi amaçlar başta olmak üzere birçok konuda iş birliği yapılması ile tecrübe ve kapasitelerin paylaşılması amacıyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliği ve öncülüğünde 25.05.2021 tarihinde yapılan toplantı ile kurulmuştur.
Birliğin kuruluş toplantısı Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ELMACI, Erciyes Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Recai KILIÇ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın LEVENT, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KUL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ’ın katılımıyla 25.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ da online olarak katılım sağlamıştır.
Birliğin kuruluşunda 9 olan üye sayısı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de katılımıyla 15'e yükselmiştir.